Kære borgere

Vi har nu afsluttet projektet Havnekran, og der er etableret en kran på havnen i Glyngøre, som kan bruges af havnens firmaer og borgerne i Glyngøre.